Mezinárodní gymnázium

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem.

Jak učíme?

Mezinárodní gymnázium

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem.

Jak učíme?

Proč?

Na naší škole v plné míře používáme moderní pedagogiku pro 21. století a vychováváme tak vzdělané jedince, kteří získávají klíčové kompetence pro uplatnění a úspěch v současném světě.

Vzdělání pro
21. století

Žáci jsou vedeni k samostatnému jednání, kritickému myšlení, komunikaci, respektu a toleranci vůči jiným myšlenkám a osobám, komunitnímu zapojení, zkušenostnímu učení, spolupráci a kreativitě.

Individuální práce
se studentem

Malé skupiny žáků ve třídách umožňují individuální přístup v kombinaci s moderními metodami výuky a žáci jsou takto vedeni k vybudování vnitřní motivace a pocitu nutnosti celoživotního učení.

Mezinárodní
prostředí

Naše kurikulum je pro žáky inspirací a průvodcem v současném kosmopolitním a globálním světě a pomáhá jim v názorové orientaci a pocitu vlastní odpovědnosti za současné a budoucí dění ve světě.
 
Co děláme? November 2020

DofE pokračuje!

Co je zážitkové učení?
Podporujeme
Partneři