Tereza Němcová

učitelka
Zaměstnanci
15.11. 2017

Jako studentku gymnázia mě nikdy nenapadlo, že bych se mohla stát učitelkou. A to ani na vysoké škole, kde jsem vystudovala Speciální biologii s vyhlídkami na vědeckou kariéru. Ačkoliv dělat vědu je krásná práce, nikdy jsem se v ní úplně neshlédla a hledala jsem dál to (podle mně) nejsmysluplnější povolání. V průběhu let ve mně potichu vzrůstala potřeba sdílet nabyté informace a vědomosti z oblasti vědy, biologie ale i vlastních poznání přírodních zákonitostí a lásky k Matce přírodě.

 

Jako nejdůležitější považuji vedení dalších generací k vědomému a zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu a planetě, což by měl být hlavní úkol učitele. V neposlední řadě je třeba budovat si pozitivní vztah a pečovat o své nejbližší okolí a lokální životní prostředí.

 

Právě 1st International School je místem, kde se setkávají mé ideje s realitou. Právě zde se formuje generace skvělých osobností, která jednou “pohne se světem”!! Je to škola, kde každý názor je vyslechnut a má váhu; kde lidé nejsou lhostejní k problémům a utrpení jiných (třeba i na opačném konci světa). Obdivuji jak studenty této školy za jejich práci, tak i jejich rodiče, kteří ve své děti věří.

Podporujeme
Partneři